Bench
ม้านั่งยาว เก้าอี้ยาว มีหลากหลายรูปแบบ แบบไม้สักล้วน ไม้สักผสมหวาย
หรือผสมเชือกปอป่าน มีทั้งแบบไม่มีพนักพิงหลัง และมีพิงหลัง รับทำตามแบบขนาดที่ต้องการได้