top of page

Cane Chair
เก้าอี้ไม้สักผสมหวายแท้
(เก้าอี้ทำจากไม้สักแก่ อายุ 30 ปีขึ้นไป บุด้วยหวายแท้** นำเข้า คุณสมบัติทนเหนียว ไม่ขาดง่าย ใช้สำหรับงานภายในเท่านั้น หรือสามารถวางไว้กึ่งกลางแจ้งได้)