top of page

Teak Bed 
เตียงนอน เตียงนอนไม้สัก เตียงไม้สักผสมหวาย 
ขนาดของเตียงผลิตตามมาตรฐาน 3.5 ฟุต , 5 ฟุต และ 6 
ในที่นี้ลูกค้าสามารถวางฟูกนอนมาตรฐานได้ หากต้องการสั่งผลิตขนาดพิเศษ 
เช่น 4.5 ฟุต 7 ฟุต ก็สามารถสั่งผลิิตได้

    bottom of page