top of page

COFFEE TABLE

โต๊ะกาแฟ โต๊ะกลาง มีหลากหลายแบบที่เหมาะกับรสนิยมและสไตล์ของคุณ คุณสามารถเลือกโต๊ะกาแฟที่ทำจากไม้สัก

เพื่อให้พื้นที่ในบ้านของคุณมีแบบตามสไตล์ สร้างบรรยากาศสบาย ๆ หรือเพียงแค่ทำให้บ้านของคุณดูมีเอกลักษณ์
ด้วยโต๊ะกาแฟไม้สไตล์วินเทจ และมินิมอลของเรา เป็นจุดศูนย์กลางของบ้านของคุณ

bottom of page